Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.12.03Syversen

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
03.12.2018: Svein Syversen i historielaget:

Historien om Fjella i Østfold

Svein Syversen besøkte Varteig Historielag mandag 3.desember, og da ble det fullt hus av vartinger i peisestua. Syversen er fra Mysen og har skrevet og utgitt i alt fire tjukke bøker om "Fjella i Østfold".

Svein Syversen tok forsamlingen med seg inn i storslått natur og bevaringsverdig historie på sin rundtur i Fjella. Rundt 40 mennesker var samlet til historielagets julemøte for å høre Svein Syversen fortelle om Fjella i Østfold. Gledelig mange benket seg til julemøtet i historielaget. (Bildene fra møtet er tatt av Ingrid Kullerud, Oddveig Nilsen og Solveig Rød.)

 

Bildet helt til venstre: En lydhør forsamling. Fra venstre og rundt bordet: Johnny Aaserud, Ingrid Kullerud, Arild Smaaberg, Gunnar Kultorp (delvis skjult) og Thor Ivan Kultorp. Til høyre; Trond Kokkim.

Bildet til venstre: En fornøyd leder Oddveig Nilsen (i front) kunne glede seg over et svært godt besøkt julemøte. Bak henne skimtes Oddvar Juliussen. Til venstre Thorbjørn Olsen og Einar Sandvik. Bak fra venstre: Anita Feilberg-Jacobsen, Øistein Bøe, Arne Hansen og Hans Erik Pedersen.

 

 

 


Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg. Bak ser vi blant andre Synnøve Lunde Karlsen og Ragnhild Aune Sulusnes.

(Lagt på nett 06.12.2018.)
Begrepet fjella er fra svært gammelt, brukt om det åpne skaulandskapet i indre Østfold. Et landskap av mye furuåser og over 1000 småvann og tjern.

Svein Syversen fortalte og viste bilder hentet fra bøkene sine, mange flotte landskapsbilder som appellerer til det mystiske, det vakre og de beroligene tankene i oss.
Første bind omhandler den øverste delen av Østfold, fra E-18 og sørover til Linnekleppen.
I andre bind tar han for seg Degernesfjella, Vestfjella, Skjebergmarka og Høyåsmarka i Halden.
Tredje bind er om Ankerfjella, Ertemarka og område rundt Prestebakke, og til sist har Syversen lagd ei bok som inneholder nesten bare bilder (pluss noe poesi og dikt), som han har tatt på alle turene han har gjort fra Rømskog og langs hele svenskegrensen til Kornsjø.

Om Nansen og husmannsliv
Svein Syversen fortalte om godseier Anker på Rød Herregård som jaktet i Ankerskogen sammen med Fridtjof Nansen. Han  fortalte om husmannsplasser og folk som bodde der, om seterdrifta som foregikk i fjella i gamle dager, om jutulsteiner, hellige kilder og steinrøyser fra bronsealderen og om torvindustri og tømmerfløting som også var så viktig for fjella.
Tiden "fløy avgårde" på Bygdehallen i Varteig denne kvelden, og det var en engasjert forsamling som klappet for et utrolig fint foredrag.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Synnøve Lunde Karlsen sikrer seg en av bøkene, og Svein Syversen signerer villig. Tre bøker har det blitt om Fjella i Østfold, og i høst kom en fjerde - som nærmest er en bildebok. Nissen var også med på julemøtet, der han tronet midt på kakebordet. Intet møte uten bevertning. Her ser vi Kai Rød, Ragnar Berby og Ragnhild Lunde Komperød.

Deretter la Syversen bøkene sine ut for salg. Det blir nok mange julegaver som inneholder hans bøker i år.
Siden dette var det siste historielagesmøte før jul, bød kjøkkenkomiteen på deilige julekaker og kaffe, og praten kunne gå lett rundt bordene i peisestua.

Til sist ønsket Oddveig Nilsen, lederen vår, en riktig god jul til alle frammøtte.

Ingrid Kullerud