Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2019.11.04Gabrielhytta

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

 

Kvitteringer fra ettervinteren og våren 1901, som forteller at Anton Kristiansen Gabrielhytten er alvorlig syk.

Ellen Spydevold får godtgjort fra fattigkassa for at hun har levert melk til den syke familien på Gabrielhytta.

Siste bilaget fra Gabrielhytta, nemlig utgiftene til begravelsen for Anton og togbillettene da familien flyttet til Rakkestad.

Mandag 4. november 2019: Antonia Reime Aabø om livsvilkår rundt forrige århundre:

Forsamlingen følger interessert med i historien som Antonia Reime Aabø har nøstet opp. Foran fra venstre Sigbjørn Hasle, Ellen Hasle Kokkim, Solveig Rød, Kai Rød, Ragnar Berby, Astrid Pettersen og Synnøve Gundersen. Bak fra venstre: May Basken Larsen, Tore Larsen, Isak Lunde, Hans Erik Pedersen, Øistein Bøe, Odd H. Johansen og Øivind Holt.(Alle nye foto: Kjell Lunde.)
Ved fremste bordet sitter Gunnar Kultorp, Thor-Ivan Kultorp, Sigbjørn Hasle og Ellen Hasle Kokkim. Bak til venstre Synnøve Lunde Karlsen, Elisabeth og Trond Andersen. Bak til høyre May Basken Larsen, Tore Larsen, Isak Lunde, Hans Erik Pedersen, Øistein Bøe og Odd H. Johansen.

Et år på Gabrielhytta

Mandag 4. november var ca 25-30 vartinger igjen samlet i peisestua til et historielagsmøte. Denne gangen var det Antonia Reime Aabø som gledet oss med et foredrag som hun har kalt «Et år på Gabrielhytta».

Marit Holt i samtale med foredragsholderen, Antonia Reime Aabø.

(Lagt på nett 10.11.2019.)
Antonia er ansatt i IKA (Interkommunalt arkiv) Østfold. Der kom hun over en bunke med gamle «lapper» eller kvitteringer fra fattigkassa, datert i 1901-1902 fra Gabrielhytta i Varteig.
Hun fortalte at det var umulig ikke å la seg rive med av historien om den fattige familien som utspant seg for henne. Derfor laget hun en utstilling på nettet som handler om et dramatisk år i en families liv, fortalt gjennom 35 kvitteringer fra fattigkassa.

Denne utstillingen kan du se ved å trykke her.

Antonia viste oss disse lappene og fortalte hva hun hadde funnet. Det som gjorde historien fullkommen, var at hun etter å ha arbeidet med stoffet, kom i kontakt med barnebarnet til barnet som ble født i Gabrielhytta dette året.

Kvitteringer fra februar, april og mai i 1901 fortalte at Anton Kristiansen Gabrielhytten i Varteig, er syk. Han lever i små kår, har kone og seks barn. Hele familien bodde på et rom, og eldste datter Karen Johanne, er gravid og barnefaren har stukket av. Fattigkassa vil støtte familien med 20 kroner.
En ny lapp datert fra mai samme år: Anton er fortsatt syk og får ytterlige 15 kr av fattigkassa.

Andre lapper viser at naboer også måtte hjelpe til for at familien skulle få mat, ved og rughalm til sengene sine.
Enda en lapp viser at Karen Johanne har nedkommet med ei jenta, og får 5 kroner i støtte fra fattigkassa.
Anton får også hjelp til å betale i alt 10 legebesøk og medisiner. Medisinene er også til fire av barna som også må ha blitt syke. Av dette kan vi se at det var tuberkulose det er snakk om.
Det siste bilaget er fra 25. januar 1902. Det er fra fattigkassa igjen, som støtter familien med diverse ting - bl.a. kr. 2,50 til graven. Anton er altså død.

Vår Antonia Reime Aabø har undersøkt hva som skjedde videre med familien i Gabrielhytta.
Etter folketellingen fra 1910 har Karen Johanne giftet seg med Johannes Tøgersen, og lille Anna Johannesen (barnet som ble født utenfor ekteskap), har fått navn etter stedfaren sin.
Av barnebarnet til Anna (Lena) fikk Antonia høre videre om Annas liv.
I 1915 flyttet Anna til Degernes der hun ble tjenestejente. Hun giftet seg i 1926 og året etter fikk hun et barn. Anna hadde tuberkulose og var mye syk. Hun døde i 1973.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Anna Hansine, jenta som kom til verden i fattigdom og sykdom på Gabrielhytta. Her er hun rundt 20 år. (Foto: Ukjent).

Kona til Anton Kristiansen på Gabrielhyttta, Jensine Hansdatter, ca.1920. (Foto: Adolf Johansen).

Anna Hansine (t.v.) sammen med moren Karen Johanne Antonsdatter, ca. 1960. (Foto: Ukjent).
Hyggelig prat rundt bordene. Fra venstre Synnøve Lunde Karlsen, Elisabeth og Trond Andersen. Bak ser vi May Basken Larsen, Tore Larsen og Isak Lunde. Loddsalget er i gang. Rundt bordet ser vi Kai Rød, Ragnar Berby, Sølvi Jelsness (stående), Astrid Pettersen, Synnøve Gundersen, Solveig Rød og Ingrid Kullerud. Til høyre foredragsholderen Antonia Reime Aabø, som fordyper seg i Inga-heftet. Ved midterste bordet sitter Odd H. Johansen og Øivind Holt. Bakerst Hans Erik Pedersen og Øistein Bøe.

Praten går under kaffepausen. Fra venstre: Tore Larsen, Isak Lunde, Hans Erik Pedersen og Øistein Bøe.

 

Historien fra Gabrielhytta på Ise fanget tilhørerne i peisestua i Varteig. Det var veldig spesielt å høre om nøden der for drøyt hundre år siden. En stor takk til Antonia Reime Aabø som kom og fortalte oss hva hun hadde oppdaget blant alle de gamle, støvete papirene i arkivet.

Etter foredraget gikk praten livlig rundt bordene i peisestua i Bygdehallen, der kjøkkenkomiteen vår hadde dekket opp med kaker og kaffe.
Takk for en hyggelig kveld.

Ingrid Kullerud