Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Felt 03 Middelalderkirkegården Varteig

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Felt 03 Middelalderkirkegården i Varteig

Den registrerte middelalderkirkegården i Varteig strekker seg fra hovedporten i vest, og til omkring midtveis mellom sakristiene og gravkapellet. Grunnet sin alder er denne delen av kirkegården automatisk fredet som kulturminne, og i tillegg er arbeidet startet med en egen bevaringsplan. Middelalderkirkegården omfatter gravfeltene 1-4, samt første gravrekke på feltene 5 og 6. Pr. 2015 er det omkring 170 gravsteiner på dette området. Vi presenterer her gravminnene på felt 3, merket med brun. Vi gjør oppmerksom på at fotoregistreringen avspeiler situasjonen pr. høsten 2015.
For iPad/iPod/iPhone brukere, direkte pdf link