Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Felt 05 Middelalderkirkegården Varteig

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Felt 05 Middelalderkirkegården i Varteig og øvrig kirkegård i Varteig

Den registrerte middelalderkirkegården i Varteig strekker seg fra hovedporten i vest, og til omkring midtveis mellom sakristiene og gravkapellet. Grunnet sin alder er denne delen av kirkegården automatisk fredet som kulturminne, og i tillegg er arbeidet startet med en egen bevaringsplan. Middelalderkirkegården omfatter gravfeltene 1-4, samt første gravrekke på feltene 5 og 6. Pr. 2015 er det omkring 170 gravsteiner på dette området. Vi presenterer her gravminnene på felt 6. Vi gjør oppmerksom på at fotoregistreringen avspeiler situasjonen pr. høsten 2015.
For iPad/iPod/iPhone brukere, direkte pdf link