Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Håkon Håkonsson er vel verd en fest

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

26. mars 2012:
Håkon Håkonsson er vel verd en fest

Fra fellesmøtet i Peisestua mellom historielagene i Varteig, Eidsberg og Sarpsborg. Fra venstre rundt bordet Kari S. Lunde, Karin Kullerud Ek, Odd H. Johansen, Terje Bergby, Marry E. Raadahl, Liv
Aasta Nilsen, August Kleven, Liv E. Johansen, Carl-Einar Kure, Rolf Eriksen, Harald Sælid, Solveig Rød og Gunnar Kultorp.

Man skal ha god tid til planlegging for å få til en fin fest. I så måte bør det ligge an til storveis feiring dersom planene realiseres for en markering i 2017 av 800-årsjubileet for Håkon Håkonssons innsettelse som konge i Norge.

Det er innledet et samarbeid mellom historielagene i Varteig, Sarpsborg og Eidsberg for å se hvordan man lokalt kan markere 800-årsjubileet. Det første fellesmøtet er allerede avholdt, og nå skal en oppnevnt komité komme med forslag til feiring.
Valget av de tre samarbeidende historielagene er ikke tilfeldig. Håkon Håkonsson ble unnfanget i Borg høsten 1203, moren var Inga fra Varteig – og fødselen skjedde på Folkenberg i Eidsberg.

Dette konsollhodet av Håkon Håkonsson henger på sørveggen av Trondheim domkirkes kor, trolig fra 1220-30.

Mektig konge
Det var Harald Sælid, selv medlem i Varteig Historielag, som fremmet tanken om at dette kongejubileet burde markeres på behørig måte.
Han har lagt fram tankene sine i møte med styret i Varteig Historielag, og han var også den som presenterte ideen da representanter for de tre historielagene møttes i Peisestua i Bygdehallen mandag 26. mars.
Og Harald Sælid er ikke i tvil. Håkon Håkonsson er vel verd en jubileumsfeiring. Og da tenker han ikke bare på den lokale tilknytning, selv om den er viktig nok. Han betegner nemlig Håkon som en av norgeshistoriens mektigste og mest betydningsfulle konger. Det var også Håkon Håkonsson som fikk slutt på borgerkrigstiden i Norge.

Inga-støtten ved Bygdehallen. I 2017 skal det feires at det er 800 år siden sønnen Håkon ble innsatt som Norges konge.

Positiv støtte
I fellesmøtet mellom historielagene i Varteig, Sarpsborg og Eidsberg møtte vartingene med henimot et samlet styre, forsterket med Harald Sælid og Solveig Rød. To utsendinger møtte fra Eidsberg og fire fra Sarpsborg.
Jubileumstanken ble varmt mottatt av utsendingene fra både Eidsberg og Sarpsborg, og møtet entes i at en komité innen utgangen av 2012 skal legge fram et forslag til markering av 800-årsjubileet. Komiteen ble anmodet om å komme med flere alternativer i et konsept som da må gå tilbake til de tre historielagene for videre drøftinger.
Det var enighet om at hvert av de tre historielagene skal oppnevne to representanter til denne planleggingskomiteen.

På bygdedagen?
Man skal vokte seg vel for å gi føringer til en komité som ennå ikke er i arbeid, men på fellesmøtet ble det antydet mulighetene for en ”punktmarkering”. Altså med arrangementer både i Sarpsborg, Varteig og Eidsberg.
Markeringen i Varteig vil eksempelvis kunne legges til bygdedagen dette året. I så fall vil bygdedagen i 2017 bli preget av to jubileer. Da er det nemlig også 100 år siden Varteig var foregangsbygd og arrangerte landets første bygdedag.

Er du interessert i å lese mer om kong Håkon Håkonsson? Da anbefaler vi eksempelvis http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1195687.ece

Historien om Inga finner du her.