Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Høyonn på gamlemåten på Vestgård 2011

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Høyonn på gamlemåten på Vestgård

Ser du for deg slåttonna på 1940- og 1950-tallet, med hester foran slåmaskinen og lange hesjer med høy til tørk? Lørdag 25. juni vil dette bli gjenskapt på gården til Elsie Brenne og Kjell Einar Andersen på Vestgård i Varteig.

Asmund Brenne fotografert under bygdedagen i Varteig i fjor, der han også demonstrerte slåing av høy med hest. Det er Brenne Lill og Alme Lill som er spent for slåmaskinen. Lørdag 25. juni blir det en hel dag med gammeldags slått på Vestgård.
Slåttonndag på Vestgård lørdag 25. juni kl. 12.00.

Det er Asmund Brenne som har tatt initiativet til slåttonn på gamlemåten. Vil du mimre om hvordan høyet ble håndtert for et drøyt halvt århundre siden, og kanskje også selv traktere både høygaffel og håndrive, da har du en enestående sjanse under arrangementet på Vestgård.
Her vil minst fire hester være i sving. To av dem blir spent for slåmaskinen som Asmund Brennes far Kristian kjøpte rundt krigens dager. Hesteslåmaskinen har Asmund restaurert og gjort god som ny igjen.

Hesjing og såting
De som tar seg en tur til Vestgård den 25. juni vil både se og kunne prøve seg på såvel såting som hesjing.
Såting er og var den enkleste måten å tørke høyet på, idet høyet da ble behandlet på bakken. Verre var det når utrygt vær krevde hesjing. Også dette vil bli gjenskapt på Vestgård, med manuell stauring og oppsetting av trådhesjer. Deretter skal ferskt gress henges på hesjetrådene.
Det blir for øvrig demonstrasjon og bruk av flere hesteredskap. Blant annet vil sleperive bli benyttet i forbindelse med hesjingen, og det vil også bli brukt både høyrive og høyvogn.

Slåttonn på Bøe omkring 1950. Bildet er hentet fra Varteig-kalenderen for 2006 og viser f.v. Emma, Georg, Torbjørn og Marry Bøe.

Respons
Asmund Brenne er pensjonert gårdbruker, men er fortsatt en ildsjel innen hest og hesteredskap. Derfor ser han fram til arrangementet med både forventning og glede.
– Vi er selvsagt spente på oppslutningen, men responsen på ideen har vært god, sier Brenne. Han forteller fra en tid hvor gårdsarbeidet var basert på manuell arbeidskraft – enten det gjaldt hestene eller gårdsarbeiderne.
– Det kunne bli harde dager i slåtten, medgir han, men samtidig understreker han trivselen i det gamle jordbruket. – Det var en egen ro over arbeidet, og samarbeidet mellom hest og slåttekar må bare være opplevd, sier Brenne. Det er noe av den atmosfæren han håper kan gjenskapes på selveste St. Hans-dagen.
Slåttonndagen er for øvrig i samarbeid mellom gårdens folk, Varteig og Omegn Hesteavlslag, Østfold Hesteavlsselskap og Varteig Historielag.

Intet værforbehold
Arrangørene av høyonndagen har ikke tatt noe værforbehold. – Selvfølgelig håper vi på godt slåttevær, men hesjing kan jo utmerket godt utføres også om det skulle bli regn, sier Asmund Brenne.
Arrangementet starter klokka 12.00 lørdag 25. juni, og vil vare i noen timer utover ettermiddagen.
Arrangørene vil også stå for salg av slåttegrøt og saft. Det hører selvsagt med på en slåttedag. Skulle det bli regn, vil grøten bli servert ved langbord på låven.
Da gjenstår det kun å ønske velkommen til slåttonn på gamlemåten. Dette burde bli et arrangement for hele familien.

Se for øvrig også www.dolehesten.no.

Et vakkert syn med sterke hester, med Asmund Brenne ved tømmene. Fra demonstrasjonen på bygdedagen i Varteig i 2010. Hesteslåmaskinen på Vestgård ble anskaffet på 1940-/1950-tallet.