Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2014.04.07 - Sven G 1814

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Nå starter vi feiringen av grunnlovsjubileet

Mandag starter Varteig Historielag sin markering av grunnlovsjubileet. Det skjer med foredrag av fylkeshistoriker Sven G. Eliassen. Han vil fokusere på de strømninger som rørte seg ute i folket før Riksforsamlingen vedtok Grunnloven på Eidsvoll.

Fylkeshistoriker Sven G. Eliassen vil kåsere om 1814 og grunnlovsjubileet sett fra Smålenene når han gjester Varteig Historielag mandag.
Møte mandag 7. april kl. 1900

Det gjelder å ha et overordnet perspektiv når et så viktig 200-årsjubileum skal markeres. I historielagets møte vil Eliassen forsøke å trekke de store linjer som førte fram til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.
– Det viktigste i så måte er arenaen der prinsippene ble lagt, nemlig ute i folket, sier Eliassen.

Embetsmenn og storbønder
Nå var det ikke rom for menigmann i Riksforsamlingen, der møttes bare storbønder, militære og embetsmenn. Imidlertid vektlegger Sven G. Eliassen de strømninger som var i folket, og som gjorde 1814 til det mange benevner som et ”mirakelår” i norsk historie.
Norge gikk inn i 1814 som en del av det eneveldige kongeriket Danmark-Norge, styrt fra København, og endte som egen stat i union med Sverige. Det ble erklært full uavhengighet, de første politiske valgene ble holdt og en grunnlov ble utarbeidet. Dette var begynnelsen på utviklingen av et demokrati her i landet.

Riksforsamlingen møtes
Mandagens historielagsmøte er svært tett opp til 200-årsdagen for da riksforsamlingen møttes på Eidsvoll. Datoen var 10. april – altså tre dager etter vårt møte.
Alle utsendingene har tatt seg fram til Eidsvoll og blir godkjent av Christian Frederik som medlemmer av Riksforsamlingen. Det er første påskedag, og representantene deltar i gudstjeneste i Eidsvoll kirke. Dagen etter holdes det første møtet i Rikssalen i Eidsvollsbygningen.
Østfold er representert med en utsending fra hver av byene. Det vil si fra Halden, Moss og Fredrikstad. Sarpsborg hadde jo ikke bystatus den gang. Dessuten var det representanter fra Berg, Rygge og Idd, samt to fra militæret. Skjeberg var på indirekte vis representert ved Zacharias Rasmussen Mellebye fra Udengen i Ingedal. Han var utsending for Akershus Skarpskytterregiment, men var altså skjebring.

Lørdag 24. mai arrangerer historielaget busstur til Eidsvoll med omvisning blant annet i Eidsvollsbygningen.

Konvensjonen i Moss
14. august undertegnes konvensjonen i Moss, og dermed er det slutt på krigshandlingene mellom Norge og Sverige. Gjennom avtalen i Moss gir kong Christian Frederik avkall på den norske tronen mot at Sverige lover å godkjenne den norske grunnloven og forhandle med et nyvalgt storting om betingelsene for en union.
Dagen etter er alle krigshandlinger avsluttet. Sven G. Eliassen forteller at Fredrikstad festning hadde kapitulert for de svenske styrkene 4. august. Dette er forresten eneste gang festningen var i kamp. Svenske styrker ble landsatt på sørsiden av Kråkerøy og artilleriet deres beskjøt festningen fra et høydedrag på Kråkerøy. Stillingen var uholdbar, festningen lå åpen for fiendtlig ild, og kommandant Nicolai Henrik Mecklenburg kapitulerte. Dette hadde han imidlertid ikke klarert med sine overordnede, noe han måtte svare for i ettertid.

Tur til Eidsvoll
Møtet med Sven G. Eliassen tror vi kan gi et fint innblikk i de viktige hendelsene i 1814, sett fra Smålenene. Dessuten gir dette en fin forsmak på det som venter lørdag 24. mai. Da reiser nemlig Varteig Historielag på tur nettopp til Eidsvollsbygningen.
Der vil det bli guiding, og en koldttallerken med 1814-meny venter i en felles bespisning. Det blir også guidet omvisning på Eidsvoll Bygdetun før nesa vender hjemover igjen.
Deltakeravgiften er 450 kroner, og påmelding skjer til Kari S. Lunde på tlf. 69 14 90 62 eller 482 29 088, innen 10. mai.
Les mer om turen til Eidsvollsbygningen ved å trykke her.