Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Art2015-OddveigNilsen

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Varteig Historielags nye leder er i innspurten på slektsbok:

Tilbake på oldefars hjemtrakter

Oddveig Nilsen er fra "den andre byen". Nå har hun tatt over formannsklubba i Varteig Historielag, og er tilbake i omegnen der oldefar Olaves en gang trådte sine barne- og ungdomssko.

Oddveig Nilsen er nyvalgt leder i Varteig Historielag. (Foto: Karin Kullerud Ek.)

(Lagt på nett 16.03.2015.)
På ekstraordinært årsmøte 9. mars ble Oddveig Nilsen valgt til ny leder i historielaget i Varteig, og etterfølger dermed Solveig Rød.
Til det ordinære årsmøtet fire uker tidligere hadde ikke valgkomiteen klarte å finne noen formannskandidat. Valgkomiteen hadde spurt Oddveig også i forkant av februar-møtet, men da hadde hun takket nei. – Jeg følte det var vanskelig å ta på meg lederfunksjonen uten først å ha noe fartstid i styret, forklarer hun.

Takket ja
Etter påtrykk fra flere, og i visshet om at det er et samlet styre som vil bakke opp den nye lederen, sa hun likevel ja. – Det er et styre med solid kompetanse og utrolig mye lokalkunnskap, så jeg har tro på at dette skal gå bra, sier Oddveig Nilsen.
Det var det da heller ingen i det ekstraordinære årsmøtet i mars som tvilte på, og Oddveig ble valgt med akklamasjon.
Det er fire år siden hun ble med i Varteig Historielag, og har vært aktiv både opp mot slektsforskerkvelder og lagets ordinære møter. I tillegg til medlemskapet i Varteig Historielag, er hun også som aktiv slektsforsker medlem i DIS-Østfold (DIS – Data i slektsforskningen).

Komfortabel kveld
På tampen av møtet i mars takket hun for tilliten, og på humoristisk vis måtte hun erkjenne at den første kvelden som leder hadde vært komfortabel. – De kom og spurte meg om det var tid for kaffepause, og jeg sa ja. Senere spurte de om det var greit å starte loddsalget, og jeg kunne bare si ja, smilte hun, med adresse til en dyktig kjøkkenkomité.
Og det er nettopp dette som er Varteig Historielags store styrke. Man har fagkomiteer på ulike områder som med stor ansvarsfølelse gjør jobben, og som også sørger for stor grad av kontinuitet.
Styrets oppgave blir dermed å ta det organisatoriske ansvaret, være en koordinator for lagets komiteer – og ta ansvaret for møter og turer i lagets regi.
I sin lille presentasjon i mars-møtet måtte Oddveig Nilsen medgi at hun følte at hun litt brått var kastet inn i det da hun lot seg velge som leder i Varteig Historielag. Hun gledet seg imidlertid til å gå på som leder i et lag som nyter stor anerkjennelse for sitt mangesidige arbeid.

Olaves Eriksen fotografert mens han gikk i malerlære. At han var ung vises jo.

Skriver bok
Oddveig Nilsen er født og oppvokst på Selbak i Borge. Etter mange år utenbygds flyttet hun tilbake, men denne gangen til Kjølberg.
Det var hennes forlengst avdøde oldefar Olaves Eriksen som brakte henne mot Varteig. Hun er nemlig i innspurten på en omfattende slektsbok, og for noen år siden fikk hun tips om at oldefar Olaves hadde kommet fra Varteig da han flyttet til Selbak.
– Jeg hadde brukt atskillig energi på å finne oldefars opprinnelse da jeg kom over en artikkel i Varteig Historielags årstidsskrift Inga om boplassene langs Kongsrudveien. Og der fant jeg oldefar Olaves omtalt, forteller lagets nyvalgte leder.

Bergerud-Køya lå ved det som i dag er krysset Varteigveien/-Kongsrudveien. Rester etter tuftene kan ses på høyden midt i bildet.
(Foto: Øistein Bøe.)

Syrinene blomstrer på Køya
Oddveigs oldefar Olaves Eriksen var født 3. februar i 1854 på Belsby, der foreldrene var "inderste". Familien var en del på flyttefot, for det forrige barnet var født i Sørli under Vesle-Bøe og det neste på "Præstegaards plads", som formodentlig var Sirihytta.
Foreldrene var Inger Pedersdatter og Erik Johannessen. Erik var opprinnelig fra Halvorsrød i Tune, Inger fra Sirihytta.
Inger og Erik fikk åtte barn, men to jenter døde som små. Alle barna var født før familien etablerte seg på Bergerud-Køya, en husmannsplass som lå ved Bøkrysset. Fortsatt kan man se noen steiner fra undermuren på stua og man kan ane plasseringen av et uthus. Hvert år blomstrer syrinen på den gamle plassen, og ned mot Varteigveien står bærbuskene som var der også da Olaves vokste opp på Køya.
Det var nok ikke påtrengende luksuriøst å vokse opp på Køya. Faren livnærte seg og sine som dagarbeider, i tillegg til at han var treskomaker. Det sies at han gikk til Sarpsborg for å selge tresko.

Flyttet til Selbak
Etter hvert som barneflokken på seks vokste opp, gjaldt det å komme seg ut i arbeid. Teglverk og sagbruk nedover langs Glomma trakk mye ungdom fra Varteig på den tiden. Selv etablerte Olaves seg som maler på Selbak.
Også flere av sønnene til Olaves livnærte seg som malere, og selv i dag betegnes etterkommerne hans som "malræne på Selbak".
Olaves kunne imidlertid ikke livnære seg bare som maler, så han jobbet både på Selbak Brug (sagbruk) og Kjølberg Teglverk i perioder. En stund drev han også småhandel fra huset han bygde i Kjølberggata 10. Dessuten drev han og kona Petrine begravelsesbyrå i de samme lokalene. Olaves snekret kister og Petrine sydde likklær.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Bildet av huset i Kjølberggata 10 er tatt i 1913 i forbindelse med begravelsen til Olaves og Fredrikkes førstefødte, Johannes. I vinduene henger likklær på utstilling. Det var på den tiden Olaves og Petrine drev begravelsesbyrå i huset.
Foran huset står fra venstre Marie Konstanse (21), Ellen (3), Petrine Marie (45), Margrethe (5), Thora Martine (23) og Margit Otilie (19).Marie og Thora var døtrene til Petrine fra hennes første ekteskap. Ellen og Margrethe var Petrines døtre fra ekteskapet med Olaves. Og Margit var en av døtrene til Olaves og Inger Marie. Margrethe var for øvrig Oddveig Nilsens mormor.

Styret i Varteig Historielag. Leder Oddveig Nilsen er flankert av Ingrid Kullerud til venstre og Ragnhild Aune Sulusnes til høyre.
Bak fra venstre ser vi Arild Smaaberg, Terje Bergby og Gunnar Kullerud. Thorbjørn Olsen var ikke til stede da bildet ble tatt.
(Foto: Karin Kullerud Ek.)

27 barn
Den godeste Olaves fra Bergerud-Køya var gift tre ganger. I de tre ekteskapene fikk han 17 barn. I tillegg hadde de tre kvinnene hatt forhold tidligere som hadde gitt etterkommere, slik at Olaves ble far og stefar til i alt 27 barn. Vi forstår at Oddveig Nilsens slektsbok blir omfattende når hun skal nøste livet til alle de 27!
Første kona til Olaves var Fredrikke Larsdatter fra Setne på Vestre Toten. Sammen med mor Berthe, far Lars, søsteren Oleane og broren Lars hadde Fredrikke gått på sine såre føtter fra Setne til Varteig. Fredrikke og Olaves bodde en tid på Bergerud-Køya, før de flyttet til Selbak.
Andre kona var også fra Varteig. Hun het Inger Marie Olavesdatter og var fra husmannsplassen Sagdalen under Kongsrud. Hennes foreldre var Elen Johannesdatter og Olaus Nilsen, hun opprinnelig fra Halvorsrød i Tune, han født i Eidsberg. Elen var faktisk halvsøster av Erik. De hadde samme far, Johannes Arnesen. Så Olaves og Inger var ”halvsøskenbarn”.
Tredje kona til Olaves, og Oddveig Nilsens oldemor, var Petrine Marie Petersdatter fra Melleby i Tune.
Olaves døde den 20. januar 1924 på Selbak.

Øistein Bøe