Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Bildearkiv-bidrag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Har du bilder som Varteig Historielag kan kopiere og legge i vårt bildearkiv?

Varteig Historielag har siden laget ble stiftet i 1982 sett det som en prioritert oppgave å sikre gamle fotografier. Derfor besitter historielaget nå et flott bildearkiv med mange lokalhistoriske fotoperler.

Vi vet imidlertid at det finnes mye bildemateriell rundt i de mange hjem som vi gjerne skulle fått lov til å kopiere og legge i vårt bildearkiv. Tror du at du sitter med aktuelle motiv, ber vi deg ta kontakt med Varteig Historielag.