Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Bildearkiv2014.02.19,

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Dette bildet er tatt i 1955 og viser håndballaget til Varteig Idrettslag. I første rekke fra venstre ser vi Borghild Bøhaugen, Solveig Brenne, Inger Berby, Aslaug Aarbu og Ragnhild Oland. Bak fra venstre: Ingrid Lunde, Randi Johansen, Kari Synnøve Bøhaugen, Bjørg Kultorp og Sonja Skoftebyengen. (Trykk her for å gå til bildet i fotoarkivet.) En fredelig idyll, festet til filmen omkring 1920-1922. Bildet av beitende hester er tatt på Harehytta, opprinnelig husmannsplass under Askersby som ble ryddet på 1700-tallet. Plassen var bebodd fram til 1917. Låven ses i bakgrunnen. Den falt ned midt på 1900-tallet. Stua står imidlertid fortsatt, slik den var da den ble reist for 200 år siden. (Trykk her for å gå til bildet i fotoarkivet.) Ett av de mer enn 700 bildene i Varteig Historielags digitale bildearkiv viser Anders Jensen (1842-1925). Her tar han en velfortjent pust i bakken etter et langt og formodentlig arbeidsomt liv. Bildet er tatt hjemme på Ørka tidlig på 1920-tallet. (Trykk her for å gå til bildet i fotoarkivet.)

Historielagets digitale fotoarkiv inneholder 2345 bilder:

Gamle bilder er god lokalhistorie

Gamle bilder er godt stoff. Det kan Knut Øyvin Skaar i historielagets bildegruppe underskrive på. – Varteig Historielag har nå 2345 bilder liggende på nett, og responsen er fenomenal, sier han.

Knut Øyvin Skaar har ledet prosjektet i Varteig med å få gamle bilder ut på nett. – Responsen er eventyrlig, sier han.
(Foto: Øistein Bøe.)

(Lagt på nett 19.02.2014. Sist oppdatert 16.09.2015.)
Historielaget i Varteig har i mer enn 30 år samlet inn fotoperler som dokumenterer lokalhistorien. Det har lenge vært et ønske å gjøre disse bildene tilgjengelige på nettet, og før sommeren i 2013 ble de første ett hundre fotografiene publisert.
– Det er jo en bit av kulturhistorien vi tar vare på gjennom de gamle bildene, og vi har til fulle fått bekreftet at mange er inne på vår hjemmeside for å studere fotografiene vi har lagt ut, sier Skaar.

Dugnadsinnsats
Han minner om at hele prosjektet utelukkende baserer seg på dugnadsinnsats fra medlemmene. – Det skal ikke underslås at dette krever mange arbeidstimer, men vi er litt stolte av at vi på to og et halvt år har maktet å publisere 2345 fotografier med fyldige tekster til hvert av bildene, framholder lederen for arbeidsgruppa.
Fortsatt har historielaget i Varteig ytterligere minst ett tusen bilder tilgjengelig som etter hvert skal digitaliseres og publiseres. – Dessuten synes vi å merke en påtakelig økning i nye henvendelser fra folk som tilbyr oss gammelt bildemateriell. Det er jo kjempehyggelig, og bare understreker effekten ved at bildene nå er tilgjengelige for menigmann, sier han.
– Vi vet av erfaring at det finnes mye bildemateriell liggende i skuffer og skap, som rett og slett kan være en gullgruve for oss som jobber med fotoarkivet. På sikt vil nok vår digitale bildesamling komme opp i flere tusen fotografier, framholder Skaar.

Arbeidet med å publisere gamle bilder på nett er ren dugnad. Her fra et møte i 2013, der det diskuteres både utvelgelse og presentasjonsform. Fra venstre ser vi Hans Erik Pedersen, Heidi Lunde, Knut Øyvin Skaar og Kjell Lunde.
(Foto: Øistein Bøe.)

Enorm respons
Varteig Historielag er aktive på Facebook, i tillegg til egen hjemmeside. – Vi merker umiddelbart utslag på besøkstallene på nett hvis vi publiserer et bilde på Facebook fra samlingen vår, forteller Knut Øyvin Skaar.
Han betegner responsen på det digitale bildearkivet som enorm. – I snitt blir nærmere 3000 av våre fotografier åpnet på nett hver eneste dag, og rekorden er drøyt 14.000 åpnede bilder på ett døgn. Det er jo helt fenomenalt når vi tar i betraktning at vi tross alt er et historielag i en liten bygd, framholder han.

Flere bruksområder
Skaar oppfordrer gjerne folk til å kontakte historielaget om man tror man har bilder av interesse. – Vi har jo flere bruksområder for de gamle bildene som kommer inn. I tillegg til det digitale bildearkivet gir vi hvert år ut Varteig-kalenderen og årstidsskriftet Inga hvor det også er et konstant behov for nye bilder, sier han.
Vi bruker en programvare som gjør det lett å søke i bildemassen vår, og både gjennom gjestebok og kommentarspalte har vi førsteklasses kontakt med brukerne av fotosamlingen, beretter han.

Vil du gå til vår digitale fotosamling, trykker du her.

Øistein Bøe

Brødrene Georg og Peder A. Bøe fotografert på en DKV motorsykkel på 1950-tallet. Peder (1903-1970) var eldst av søsknene, mens Georg (1911-1995) var midt i flokken.
(Trykk her for å gå til bildet i fotoarkivet.)
Staut kar med feiende flott bil. Anders Torbjørn Bergby (1913-1976) som stolt eier av en Ford på 1930-tallet. (Trykk her for å gå til bildet i fotoarkivet.)
Søstrene Ragna Elise (1886-1950) og Anna Hansdatter Vestgård (1890-1974) fotografert omkring 1910. (Trykk her for å gå til bildet i fotoarkivet.) Rikard Eriksen Snoppestad (1863-1942) fotografert på sine eldre dager hjemme på Snoppestad, der han slapper av i kurvstolen med langpipa. (Trykk her for å gå til bildet i fotoarkivet.)