Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

idligere arrangement - 2012

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Varteig Historielags arrangement i 2012:

03.12.2012: En lun førjulskveld i vinterkulda
De mer enn 70 som benket seg på Varteig Historielags julemøte første mandagen i desember fikk en lun førjulskveld mens kvikksølvet sank ned på femten kalde ute. Egil Brenne (bildet) fortalte ledig og humørfylt fra oppveksten sin på Vestgård på 1950-tallet. Ellers besto programmet av dikt og Prøysen-stubber av Ragnhild Brenne og et stemningsfullt julepotpurri av Ågot Borgen på piano. Allsang var det selvsagt også, og på menyen sto rigrøt, pepperkaker og kaffe.
Mer fra møtet kan du lese ved å trykke her.
05.11.2012: Storslått pengegave toppet fotokvelden
Varteig-kvinnen Monica Heer Mariussen (bildet) arrangerte høsten 2012 en musikalsk underholdningskveld i Bygdehallen. Overskuddet bekjentgjorde hun at skulle gå til Varteig Historielag. På novembermøtet kunne hun fortelle at 8.600 kroner var overført til historielaget. En fantastisk gave, og Monica bød i tillegg på en flott musikalsk avdeling sammen med Einar Sandvik på trekkspill. Resten av kvelden gikk til å gi smakebiter fra historielagets rikholdige bildearkiv.
Mer fra møtet kan du lese ved å trykke her.
08.10.2012: Kongsmora Inga fylte Ingasalen
Inga fra Varteig og kongssønnen Håkon Håkonsson var tema da forfatter Jan Ove Ekeberg (bildet) gjestet Varteig Historielag. Møtet var lagt til Ingasalen i Bygdehallen, og det var tydelig at emnet fenget. Salen var fullsatt, hvilket tilsier drøyt 80 mennesker. Ekeberg tok forsamlingen med på en reise gjennom Norges storhetstid i middelalderen. Romanforfatteren tegnet et bilde av Inga som guttejenta fra Varteig som ble en av kongesagaenes mest betydningsfulle kvinner.
Les fyldig referat fra møtet ved å trykke her.

10.09.2012: Unike ord og uttrykk som du ikke finner i en eneste ordbok
I innsamlingen av gamle ord og uttrykk som pågår i regi av Varteig Historielag, viser det seg at det er ikke så rent få perler som ikke en gang språkforskere har kjent til. Det bekreftet Ruth Vatvedt Fjeld (bildet), professor innenfor leksikografi og målføregransking da hun kåserte i historielaget. Hun tok for seg dialekter og dialekt-forskjeller, med stort fokus på Varte-språket. Blant mange ord som foredragsholderen ikke hadde hatt befatning med før, nevner vi domme, hølve, roke, skøre, hannøvle, hevle og vesse.
Lurer du på hva disse ordene betyr, og vil du lese mer fra møtet, så kan du trykke her.

07.09.2012: Lensekræbbenes liv ved Glommas bredd
Det kunne ikke flottere bli da Varteig Historielag dro på tur til Nes Lenseteater i Skiptvet første fredagen i september. Med Glomma som kulisse (bildet), vakkert omkranset av skogkledde åser og gårdsbruk badende i kveldssola på andre siden av elva, var stemningen satt. Lenseteaterets friluftsoppsetning ”Den som ikke er ropt opp, kan gå hjem” er spekket med livets alvor - men ispedd mye glad sang, lun humor og latter. Og det ble en minnerik aften for de 30 fra Varteig.
Les mer fra teaterturen ved å trykke her.

25.08.2012: Seks timer med solid lokalhistorie
Høstturen fra Vestgård ble en solid tur inn i allsidig og god lokalhistorie. Turen favnet både Basken, Sundås og Strømnes. Annar Hasle og datteren Britt Hedvig hadde ansvaret for lokalvandringen, men flere bidro. Blant dem var Rikard Sundås (bildet) som fortalte fra sitt barndomshjem på Sundås. Nå er det ikke sten tilbake på sten fra den gamle boplassen, men i hans oppvekst var det to voksne og fire barn som bodde på 30-40 kvadratmeter boligflate.
Mer om høstturen finner du ved å trykke her.

  (Omtale av bygdedagen 17. juni - trykk her.)

16.06.2012: Togtur slik den var i mellomkrigsårene
Wigdis og Helge Bergby (bildet) hadde kledd seg for anledningen, da medlemmer fra Varteig Historielag ble invitert med på togtur slik den var i mellomkrigsårene. Turen gikk fra Mysen til Sarpsborg, der noe av togmateriellet var mer enn ett hundre år gammelt. Det ble en historisk tur med fortløpende guiding for de 150 togpassasjerene. Turen omfattet også en lengre stopp med omvisning og bespisning på opplevelsessenteret på Ytterskogen.
Les mer om turen ved å trykke her.

02.06.2012: Et liv blant både adelsmenn og husmenn
Det ble et innblikk både i herrefolks og husmenns liv og levned da Varteig Historielag tok turen til Elingård herregård og Tomb videregående skole. Mest ble nok dagen preget av adelsmenn og militære storheter tilbake på 1600-tallet, men anledningen bød seg også til å dvele ved livet til de som levde og døde for stormennene - nemlig arbeidere og husmannsfolk. Det ble en tur tilbake i historien, der klasseskillet var enormt og forskjellen på rik og fattig som et uoverkommelig juv.
Les mer om historielagets vårtur ved å trykke her.

23.04.2012: Middelalderkirkegården får en bevaringsplan
Den nærmeste delen av kirkegården rundt Varteig kirke (bildet) er fredet som middelalderkirkegård. Det betyr at det er klare restriksjoner på hve som kan gjøres under bakkenivå. Derimot har det ikke vært noen bevaringsplan for selve gravstøttene og det som ellers er over bakkenivå. I samarbeid mellom kirkevergen og Varteig Historielag blir det nå utarbeidet en slik bevaringsplan. Det er klart etter at kirkeverge Jan Erik Sundby deltok i et møte i historielaget i april.
Les mer om planene ved å trykke her.

19.03.2012: Det eventyrlige Østfold
Det gikk på både huldrefolk (bildet) og havfolk, magiske torsdagskvelder og svartebøker da Torill Stokkan besøkte historielaget i Varteig i mars. Hun har gitt ut boka "Eventyrlige Østfold", og fortalte om tro og overtro i gamledager. Det var en lydhør forsamling som var med Stokkan til kloke koner, hellige kilder, troll og skrømt. Flere av historiene i Stokkans bok er for øvrig med tilknytning til Varteig, så her var det i aller høyeste grad lokal historie som sto på dagsorden.
Les mer om det eventyrlige Østfold ved å trykke her.
27.02.2012: Lunde etterfølger Lunde med formannsklubba
Det ble lederskifte i Varteig Historielag på årsmøtet, men fortsatt er det en Lunde som sitter med formannsklubba. Kjell Lunde ønsket å gi seg, etter at han har hatt ledervervet i fjorten av lagets tretti år. Ny leder ble Kari S. Lunde. Hun har hatt tillitsverv i historielaget i mange år, hvorav de fire siste i styret. Å ta over etter Kjell mente hun ble verre enn å hoppe etter Wirkola, men trøstet seg med at hun visste at det var mye dyktige folk i tillitsmannsapparatet.
Les mer fra årsmøtet ved å trykke her.
10.02.2012: Historielaget feiret sine 30 første år
Varteig Historielag ble stiftet 8. februar i 1982, og 30-årsjubileet ble feiret i Ingasalen med 74 gjester benket ved vakkert pyntede bort - og med et rikholdig program for kvelden. Blant gjestene var også ett av lagets to æresmedlemmer - nemlig Aashild Berby. Med sine snart 96 år er hun Varteig Historielags eldste medlem. Det er et særdeles livskraftig historielag som feiret seg selv. Mange av dem som hilste jubilanten pekte nettopp på lagets store bredde og mange aktiviteter.
Les mer om 30-årsjubileet ved å trykke her.

Tidligere arrangement

Referat fra tidligere avholdte arrangement i Varteig Historielag.

Trykk her for arrangement i 2009

Trykk her for arrangement i 2010

Trykk her for arrangement i 2011

Trykk her for arrangement i 2013