Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2013

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:_

Varteig Historielags arrangement i 2013:

11.02.2013: Varteig Historielag kan se tilbake på et rekordår
Varteig Historielag kunne se tilbake på et rekordår da årsmøtet ble avholdt 11. februar. En solid økonomi, stor aktivitet og økende medlemsmasse er tre faktorer som mange lag og foreninger sikkert kan misunne oss. Det ble i alle deler et rolig årsmøte, der både regnskap, årsberetning og valg gikk uten innsigelser. Kari S. Lunde (bildet) går på et nytt år som leder.
Mer fra årsmøtet kan du lese ved å trykke her.

18.03.2013: Skjemt og alvor med Rikard Sundås
Få har bredere yrkeserfaring og lengre yrkesaktivt liv enn Rikard Sundås. Som 13-åring ble han gårdsgutt, og først 70 år senere lot han seg pensjonere. Gjennom alle disse årene drev han blant annet bensinstasjon og bilverksted på Hasle, og han var bonde med melkekuer og gris på Eng i Skiptvet. I møtet i Varteig Historielag fortalte han fra sitt innholdsrike liv, og spedde på med både morsomme historier og fine viser.
Mer fra møtet kan du lese ved å trykke her.

20.04.2013: På historisk reise til Lommeland
Varteig Historielag var på gammel norsk grunn da turen 20. april gikk til Lommeland. Bygda ligger i trekanten som dannes mellom Ringdalsfjorden og Iddefjorden. Guide på turen var Ragnar Johnsen (bildet), selv varting som har kjøpt seg gård og bosatt seg i Lommeland. Det ble en allsidig tur i det flotteste vårværet man kunne tenke seg.
Mer fra turen kan du lese ved å trykke her.

29.04.2013: Fra bondens klær til bunad
Janette Ulvedalen (bildet) trakk den røde tråden fra gammel draktskikk på 1700-tallet og helt fram til dagens bunader da hun kåserte i Varteig Historielags april-møte. Synnøve Lunde Karlsen og Wigdis Bergby hadde i tillegg laget en flott utstilling med gamle klær og tekstiler. Noe av det utstilte er i privat eie, noe var fra museet og noe besitter historielaget.
Les mer fra møtet ved å trykke her.

25.05.2013: På museumstur til Elverum
Disse to stabburene står på Åmot-tunet på Glomdalsmuseet på Elverum, og var blant mangt og mye som ble beskuet da Varteig Historielag hadde vårtur til Glomdalsmuseet og skogmuseet. Det ble i alle deler en flott opplevelse, som til overmål ble kronet med et fantastisk flott vårvær. I alt 24 deltakere var med på turen, i tillegg til to som delte på kjøreoppgaven.
Les mer fra turen ved å trykke her.

03.06.2013: Søskenflokken fra Klemsdal
Tormod Klemsdal (bildet) har fordypet seg i sju søskens liv og virke. De kom til verden på 1870- og 1880-tallet, og foredragsholderen har på mange måter gjort dem til et begrep med benevnelsen "Søskenflokken fra Klemsdal". To bøker har det blitt om søsknene og deres etterkommere, og en lydhør forsamling i historielaget fikk høre om usedvanlig dyktige folk som har satt varige spor etter seg.
Les mer fra møtet ved å trykke her.

16.06.2013: Bygdedagen i Varteig hedret Inga
Etter at Inga-bautaen i mange år har stått litt i skyggen av bygdedagsprogrammet, kom kongsmoren fra Varteig virkelig fram i lyset igjen på siste bygdedagen. Det sørget Harald Sælid (bildet) for. Han poengterte Ingas betydning i middelalderen, med etterkommere etter seg på tronen både i Norge, Sverige og Danmark. - Vi har grunn til å være stolte av vår Inga, sa han, og la ned vakre blomster ved bautaen.
Les mer om bygdedagen ved å trykke her.

04.08.2013: Åpning av naturstien gjennom Kulleruddalen
Rundt 90 mennesker deltok ved åpningen av den nye naturstien gjennom Kulleruddalen, langs Glomma ned til Lunde-kroken - og om Lundskauen og Kullerudmosen tilbake til Bøsaga igjen. Medlemmer av historielaget hadde gjort en helt enestående innsats for å rydde og merke traseen. Kjell Andersen var koordinator, mens Gunnar Kullerud og Gunnar Bråthen nedla et veldig arbeid for å gjøre traseen farbar. Les mer om stien ved å trykke her.

24.08.2013: Høstvandring i Spydevoldkroken
Den årlige høstvandringen i historielagets regi gikk denne gang i Spydevold-kroken, med romslig pause med både orientering og grilling på Bjørnnås. Dyktig guide for de omkring 40 turdeltakerne var Per Ludvig Spydevold (bildet). Det ble en interessant innføring i grendas mangesidige hostorie, og mulighet for å bli bedre kjent med menneskene som har virket her.
Les mer fra høstvandringen ved å trykke her.

02.09.2013: Herregårdshistorie med sideblikk mot Varteig
Fylkeshistoriker Sven G. Eliassen (bildet) tok forsamlingen med seg inn i herregårdenes og proprietærenes mangslungne rolle da han gjestet Varteig Historielag. Det som gjorde kåseriet ekstra interessant var at han så setegårdenes virksomhet i et Varteig-perspektiv. Det ble i alle deler et levende foredrag fra en sterkt engasjert foredragsholder.

Les mer fra møtet ved å trykke her.
22.09.2013: Konsert med overskudd til historielaget
Monica Heer Mariussen (bildet) er en uredd dame. For andre året på rad sto hun alene som arrangør av en konsert i Varteig. Og som i fjor, lovte hun at overskuddet fra konserten også i år skal tilfalle Varteig Historielag. Det ble en munter og innholdsrik konsert, med rundt 100 mennesker i salen.
Les mer fra konserten ved å trykke her.
07.10.2013: Sarpsborg kommunes kulturpris tildelt historielaget
Årets høydepunkt for Varteig Historielag kom utvilsomt på oktober-møtet. Da ble nemlig Sarpsborg kommunes kulturpris for 2013 tildelt laget. Det var ordfører Sindre Martinsen-Evje som i svært rosende ordelag kunne overrekke prisen. Med seg til historielaget hadde han for øvrig også både rådmann Unni Skaar og juryleder Elsie Brenne.
Les mer om pris-tildelingen ved å trykke her.
07.10.2013: Historiske hageanlegg i Østfold
Antikvar Roar Murtnes (bildet) tok forsamlingen med seg på en rundtur i det bevaringsverdige Østfold da han gjestet historielaget i oktobermøtet. Hans foredrag hadde særlig fokus på de historiske hageanleggene i fylket. Murtner er glad for at man nå har mulighet for å ta en helhetsvurdering av både bygning, hage og miljø for øvrig rundt bygningsmassen. - Det ene kan ikke løsrives fra det andre, sier Murtnes.
Les mer fra møtet ved å trykke her.
04.11.2013: Barndomsminner og korsang
Pensjonert lærer og organist Knut Bøe (bildet) ga til beste muntre barndomsminner fra oppveksten i Bøkroken da han gjestet historielaget. Han er fortsatt dirigent for Varteig Menighetskor, som han har vært det siden koret ble stiftet i 1972, og til møtet hadde han tatt med seg koret "sitt". Det ble derfor også vakker korsang i to avdelinger, der man blant annet presenterte tre av sangene som Varteigs egen bygdeskald Nils Tomta har skrevet. Les mer om møtet ved å trykke her.
02.12.2013: Julestemning med noe attåt
Julestemning med noe attåt - slik kan en si det om en skal sammenfatte julemøtets program med få ord. Kveldens kåsør var Gudmund Bøe Seljehammer (bildet). Gudmund ble født på gården Seljehammeren ved Ranafjorden i 1946. Ganske snart flyttet den lille familien til Saltdal. Vi fikk høre om en adkomst som kunne være strevsom - det var 20 minutter å gå fra sjøen og opp til gården; i tillegg var det en times rotur for å komme f.eks. til butikken. Les mer ved å trykke her.
 

Tidligere arrangement

Referat fra tidligere avholdte arrangement i Varteig Historielag:

Trykk her for arrangement i 2009

Trykk her for arrangement i 2010

Trykk her for arrangement i 2011

Trykk her for arrangement i 2012